Avainsana-arkisto: ryhmätyö

Moniammatillinen yhteistyö

Moniammatillinen yhteistyö [Isoherranen 2005].

Moniammatillinen yhteistyö perustuu vapaaseen toimijuuteen, avoimeen dialogiin ja kriittiseen reflektioon [Isoherranen 2005]. Työn organisointitapana se muistuttaa tutkivaa oppimista oppimismenetelmänä ja avoimia ympäristöjä oppimisympäristöinä.

Mainokset
Avainsanat: , , , , , , ,

Tutkiva oppiminen

Yhteisöllinen tiedonrakentelu ja tutkivan oppimisen malli [Hakkarainen 2002].

Yhteisöllinen tiedonrakentelu ja tutkivan oppimisen malli [Hakkarainen 2002].

Avainsanat: , , , , , , , , , , ,

Avoimet oppimisympäristöt

Avoimen oppimisympäristön periaatteet [Silander ja Orava 2009]

Avoimen oppimisympäristön periaatteet [Silander ja Orava 2009]

Avainsanat: , , , ,

Kumppanuusosaaminen

Kumppanuusosaamisen perustana ovat

  • vastuullinen toiminta
  • oppimiskumppanuus
  • ryhmätyötaidot
  • opettaja- ja työyhteistyö.

Ryhmätyötaidot

Fasilitointi on esimerkki ryhmälähtöisestä työskentelystä. Tavoitteena on ryhmän johdattaminen yhteiseen päämäärään, niin että jokainen tulee kuulluksi. Fasilitointi on johdettu latinankielen sanasta facil, joka tarkoittaa helppoa. Tarkoituksena on tehdä ryhmien työskentelystä helpompaa edistämällä ryhmän luovuutta ja saamalla kaikkien asiantuntemus yhteiseen käyttöön. Tavoitteita ovat tehokas ajankäyttö ja tuloksellisuus.

Tutustu Terhi Summan ja Kaisu Tuomisen teokseen Fasilitaattorin työkirja – Menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn http://www.kepa.fi/julkaisut/julkaisusarjat/6597

Ryhmätyö lisää opiskelijoiden yhteisöllisyyttä. Se vaatii osallistujiltaan vuorovaikutustaitoja, se vaatii kykyä kuunnella toisen mielikuvia ja mielipiteitä asioista. Se vaatii kykyä kuunnella ja kunnioittaa toisen näkemyksiä. Tärkeää on osata asiallisesti esittää omat käsitykensä ja mielipiteensä käsiteltävästä asiasta. Ryhmätyön edistymistä edesauttavat erilaisuuden hyväksyminen ja kunkin osallistujan osaamisen hyödyntäminen. Kun osallistujat tuntevat olonsa ryhmässä turvalliseksi, heidän on helppo antaa oma osaamisensa ja omat ideansa koko ryhmän hyödyksi.

Tyokalupakki.net tarjoaa hyviä esimerkkejä ryhmäytymisen edistämiseksi http://www.tyokalupakki.net/pages/index.php?id=117&pid=1

Maaseudun sivistysliiton verkkosivuilta löytyy työkalupakki erilaisiin ryhmätyötilanteisiin http://www.msl.fi/index.php?pid=83&cid=70

Avainsanat: