Avainsana-arkisto: kumppanuusosaaminen

Tieto- ja viestintätekniikkaa Pirkanmaan toisen asteen kouluihin

Pirkanmaan toisen asteen kouluissa on edistetty avointa oppimiskulttuuria sekä tieto- ja viestintätekniikan osaamista (tvt) PAOK -hankkeen ja sen edeltäjän voimin jo viiden vuoden ajan. Huhtikuussa päättyvä hanke on tehnyt nyt tehtävänsä, mutta kaksi sen aikana luotua palvelua jää edelleen toimintaan. Maakunnallisesta verkkokurssitarjottimesta ja kollegavalmentajaverkostosta on tullut pysyviä toimintamuotoja. PAOK -hankkeen saavutuksiin voinee lukea sen, että pedagoginen osaaminen tvt:n suhteen on kasvanut ja sen käyttö on lisääntynyt  lähiopetuksen osana Pirkanmaalla. Oppilaitosten verkostot ovat lujittuneet ja se on alkanut kantaa hedelmää. Yksittäiset opettajatkin tietävät enemmän toistensa tekemisestä ja voivat auttaa toisiaan vaikkapa mobiililaitteiden käytössä. PAOK on myös ollut mukana laatimassa maakunnallista tvt-suunitelmaa, joka puolestaan toimii useiden oppilaitosten omien tvt -suunnitelmien pohjana.

Maaliskuun alussa kävin tapaamassa Riikka Vannista ja Matleena Laaksoa hankkeen projektitiimistä. He kertoivat, että hankkeen ajatuksena on ennen kaikkea ollut avoimen oppimiskulttuurin, yhteistoiminnan, vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen taitojen kehittäminen niin opiskelijoiden, opettajien kuin oppilaitostenkin kesken. Hankkeen järjestämissä koulutuksissa etusijalla on ollut pedagogiikka ja tieto- ja viestintätekniikka nähdään uudenlaisten opetuskeinojen toteuttamisen välineenä.

Laitehuolet
Pirkanmaalla, kuten muuallakin Suomessa, oppilaitokset ovat hyvin erilaisissa tilanteissa tvt:n käytössä. Joissakin kouluissa voidaan antaa opiskelijoille oma laite (tabletti /kannettava), mutta joissakin kouluissa on iso edistysaskel, jos joka luokkaan saadaan oma tietokone. Monesti laitteita saadaan kouluille erilaisten hankerahoitusten avulla, mutta joskus myös sponsoroituina. Yksi ratkaisu laitepulaan voisi olla  BYOD -malli (BringYourOwnDevice) eli oppilaiden annetaan käyttää omia laitteitaan. Tällä hetkellä siihen ei voida lainsäädännöllisestikään ketään pakottaa, mutta koulut voivat antaa vahvan suosituksensa. Matleenan mukaan joissain kunnissa tällä tavoin jo toimitaankin (esim. Kaarina). Se kuitenkin edellyttää sitä, että kouluissa on muutamia lainalaitteita niille, joilla ei ole varaa sen hankkimiseen tai jotka jostain syystä eivät sitä halua hankkia.

Sähköisiin oppikirjoihin siirtyminen tulee varmasti muuttamaan asetelmia ja jonkinlaisista päätelaitteista tulee välttämättömiä. Nyt eletään jonkinlaista siirtymävaihetta. Monilla opiskelijoilla on joka tapauksessa edistyneempiä laitteita kuin koulut voivat edes tarjota.  Laitepulan ja rahan puutteen ongelmia voidaan jatkossa ratkoa myös uudenlaisilla toimintamalleilla. Matleena kertoi Englannissa tehdyistä kokeiluista ja visioi mahdollisuuksia, joissa koulut solmivat leasing -sopimuksia laitemyyjien kanssa tai laite/verkkoliikennekustannukset jaetaan koulun ja kodin välillä.

Ajattelutapojen muutos
PAOK on järjestänyt Pirkanmaalla monenlaisia koulutuksia Moodlen alkeista mobiilioppimisen pedagogiikkaan. Joskus koulutukset ja konsultoinnit ovat olleet koulukohtaisia, jolloin on päästy myös henkilökohtaisiin keskusteluihin. Opettajat ovat pääseet pohtimaan tvt:n käyttöä oman opetustyönsä kautta ja voineet mietiä mikä olisi se oma tapa, jolla tvt:n ja somen voisi ottaa käyttöön. Matleenan mukaan koulutuksessa onkin tärkeää antaa tilaa kriittisyydelle, peloille ja epävarmuudelle. Vasta kun saadaan ilmaistua se, mikä mietityttää, voidaan löytää asian hyvätkin puolet. Joskus asenteet muuttuvat hitaasti. Tarvitaan siis kypsymisaikaa, tilaa ja aikaa pohtia, jotta uusien opetusvälineiden ja oppimisympäristöjen merkitys nähdään ja sisäistetään.

Opetusmateriaalien avoimesta jakamisesta on tullut trendikästä niin meillä kuin maailmallakin. Toisaalta ne, jotka vasta äsken ovat siirtyneet tvt:n maailmaan, eivät yleensä ole heti valmiita jakamaan omia aineistojaan tai esim. joidenkin sovellusten vaatimia paikkatietoja. Jakamiseen ja avoimuuteen liittyvän ajattelutavan omaksuminen vie aikaa. Oma asenne muuttuu vasta, kun toimintakulttuuriin pääsee sisälle. Matleena totesi itsestään: ”Kun olen saanut itse muilta niin paljon vuosikaudet, nyt on rohkeutta ja halua lähteä jakamaan omaa osaamistaan muille.” Matleena ja Riikka korostavat, että jakaminen ei suinkaan syö omia työmahdollisuuksia, sillä osaaminen ei sellaisenaan siirry muiden käyttöön. Jaettavat materiaalit ovat vain materiaaleja.

PAOK -hankkeessa avoimen jakamisen ideaa toteutettiin siten, että kaikki materiaalit on viety verkkoon cc-lisensseillä, jolloin hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä muuallakin kuin Pirkanmaalla.

PAOK:n nettisivujen poistuttua käytöstä, hankkeen materiaalit löytyvät osoitteesta:

http://tvt.tampereenseutu.fi/paok

 

 

Mainokset
Avainsanat: , , , , , , , , , ,