Opettajana monikulttuurisessa ryhmässä

Mitä kaikkea opettajan tulee tietää ja osata ottaa huomioon kun luokkahuoneessa on eri kulttuureista lähtöisin olevia opiskelijoita? Riittääkö opetettavan aineen hyvä osaaminen, erilaisten pedagogisten niksien tuntemus ja valtaisa innostus opettamiseen? Mitä kaikkea muuta tulee tietää ja osata ottaa huomioon?

Monikulttuurisen ryhmän opettajan osaamisen ja pystyvyyden tunnetta kutsutaan voidaan kutsua opettajan kulttuuriseksi kompetenssiksi. Se koostuu opettajan pedagogisista taidoista, kulttuurisista tiedoista sekä monikulttuurisuuteen liittyvistä kokemuksista ja asenteista.

Opettajan on tutustuttava opiskelijoiden kulttuurin ja uskonnon erityispiirteisiin. Tämän lisäksi hänen on oltava selvillä myös siitä, miten erityispiirteet tulevat esille erilaisissa oppimistilanteissa. Monikulttuurisen ryhmän opettajan on tärkeää pohtia pedagogisia taitojaan eri kulttuurien näkökulmista. Maahanmuuttajat ovat saattaneet esimerkiksi tottua opiskelemaan opettajajohtoisesti, joten heidän voi alkuun olla vaikea työskennellä ryhmässä tai aikatauluttaa itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä. Opettajan työtä helpottaa tasa-arvoinen, suvaitsevainen ja oikeudenmukainen asenne. On myös hyvä pystyä sietämään erilaisten ryhmien kanssa syntyviä ennalta-arvaamattomia tilanteita.

Monikulttuurisissa ryhmissä ongelmia aiheuttavat muun muassa opiskelijoiden kielitaidon heikkous, kulttuurierot, sosiaaliset syyt, uskonnolliset syyt ja oppimisvaikeudet. Monikulttuuristen ryhmien ristiriitatilanteet voivat olla erittäin monimutkaisia, varsinkin jos ne johtuvat kulttuurisista tai uskonnollisista syistä. Kärjistyneissä tilanteissa opettajan on ratkottava opetettavan ryhmän ongelmia. Opettaja voi esimerkiksi joutua puuttumaan ryhmässä ilmenneeseen etnisyydestä johtuvaan syrjintään. Stereotypiauhka ja itseään toteuttavat ennusteet saattavat turhaan vaikeuttaa eritaustaisten opiskelijoiden oppimista, ellei opettaja osaa olla niiden suhteen erityisen tarkkana.

Outi Soilamo on tutkinut millaisia käsityksiä monikulttuuristen oppilasryhmien opettajilla on työstään ja erityisesti kulttuurisesta kompetenssistaan. Opettajat eivät mielestään tiedä riittävästi opiskelijoiden kulttuurisista taustoista ja niiden vaikutuksista opiskeluun. Lisäksi opettajat eivät pääsääntöisesti olleet saaneet lisäkoulutusta monikulttuurisuuteen liittyvistä tekijöistä, vaikka olisivat olleet sellaiseen halukkaitakin. Opettajien mielestä monikulttuuristen opiskelijoiden ohjaaminen lisäsi heidän työmääräänsä. Toisaalta se koettiin myös positiivisena ammatillisen osaamisen kasvattajana. Monikulttuurisuuteen liittyviä arvoja ja asenteita tarkasteltaessa huomattiin, että monikulttuuristen luokkien opettajat viihtyivät hyvin työssään, vaikka monikulttuuristen ryhmien opettaminen koettiinkin kuormittavaksi.

Monikulttuuriset kohtaamiset voivat parhaimmillaan olla opettajille ja opiskelijoille kokemuksia ja näkemyksiä rikastuttavia. Eri kulttuureista tulevien opiskelijoiden kohtaaminen ja heidän tukemisensa lisää kokemuksia, kulttuuritietoisuutta sekä suvaitsevaisuutta ja tarjoaa koko ryhmälle mahdollisuuden saada muihin kulttuureihin liittyviä aitoja kokemuksia. Monimutkaisten tilanteiden selvittäminen kehittää ongelmanratkaisutaitoja: opettajalle tämä avaa monitasoisia mahdollisuuksia ammatillisen identiteetin kehittymiselle.

Monikulttuurisuus odottaa opiskelijoita heti luokkahuoneen ulkopuolella, vaikka tämänhetkisessä luokassa olisi ainoastaan valtaväestöön kuuluvia. Eräs opettajan monista tehtävistä on ohjata opiskelijoita kohtaamaan monikulttuurisuutta luokkahuoneen ulkopuolella sekä vapaa-ajallaan että tulevalla työurallaan. Ohjaamiseen pätevät samat periaatteet kuin monikulttuurisen ryhmän opettamiseen: on saatava opiskelijat omaksumaan riittävät tiedot vieraasta kulttuurista ja asennoitumaan positiivisesti erilaisuutta kohtaan. Tarvitaan myös taitoja kommunikoida vieraista kulttuureista tulevien ihmisten kanssa: erityisen monimutkaista kommunikoinnista tulee silloin, kun yhteistä kieltä ei löydy. Tällöin on opittava ilmaisemaan itseään tulkin välityksellä tai tulkin puuttuessa keksittävä vaihtoehtoisia tapoja sanalliselle kommunikoinnille.

Nykymaailmassa monikulttuurisuus liittyy välttämättömänä osana ammatillisen opettajan työhön. Monikulttuurisuus tarjoaa monikerroksisuutta ja haasteita, mutta se myös auttaa opettajaa kehittämään ammatillista identiteettiään ja rikastuttamaan kokemusmaailmaansa.

Kirjoitus perustuu lähteisiin

Kauppinen U, Koponen M, Tervonen L. 2011. Monikulttuurisuusosaaminen sosiaali- ja terveysalalla sekä varhaiskasvatuksessa. Teoksessa Vesterinen M-L (toim.) SOTE-ennakointi –Sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen tulevaisuuden ennakointi. Etelä-karjalan koulutuskuntayhtymä. Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 3. Painotalo Seiska Oy: Iisalmi.

Metsänen R & Kämäräinen A. Ammatillisen opettajan monikulttuurinen osaaminen. Hämeen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu. pro.phkk.fi/kit/articles%5CMetsanen_article.pdf Luettu 12.3.2014

Renko E, ym. 2012. Selvitys syrjinnän vastaisen pedagogiikan keinoista ja käytännöistä. Sisäasiainministeriön julkaisu 50/2012, Kopijyvä Oy: Jyväskylä.

Soilamo O. 2008. Opettajan monikulttuurinen työ. Turun yliopiston julkaisuja Sarja C, osa 267. Painosalama Oy: Turku.

Mainokset
Avainsanat: , , , ,

Yksi ajatus artikkelista “Opettajana monikulttuurisessa ryhmässä

  1. […] subject. I found a blog, a slideset from Aalto University and a theseus work more suitable for me. The blog is written in Finnish. It’s a pity, but most articles regarding Finnish schools are written […]

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: