OPPIJALÄHTÖISYYS

Mielekäs oppiminen on siirtynyt suurelta osin oppilaitosten ovien ulkopuolelle. Pulpetissa turhautumisen tilalle pitäisi tarjota entistä enemmän osallistavia menetelmiä, jotka tuovat kirjatiedon osaksi oikeaa elämää.  Oppilaitoksilla on edessään suuri haaste päivittää toimintakulttuuri vastaamaan sitä maailmaa, jossa nuoret elävät. Aika tyypillinen näky on oppitunti, jonka aikana opiskelijat selaavat somea, kun opettaja yrittää luokan edessä tehdä opetusta. Saamme lukea jatkuvasti otsikoista, kuinka kännykkäkurittomuus kiusaa opettajia.

En usko ratkaisun löytyvän siitä, saako opettaja takavarikoida älypuhelimet tai tutkia opiskelijoiden laukut. Ratkaisun avaimet ovat mielekkäässä oppimisessa. Tiedon soveltaminen käytäntöön ja erilaisten tietojen yhdistäminen korostuu, kun tietotulva kasvaa koko ajan. Tähän liittyy myös medialukutaito ja tietotulvan tulkitseminen sekä tietotekniikan hyödyntäminen monipuolisesti. Elämyksellinen oppiminen löytyy usein koulun seinien ulkopuolelta esimerkiksi tietoverkoista ja työpaikoilta. Avainasia on opiskelijan aktiivinen oppiminen passiivisen oppimisen sijaan.

Jalasjärven lukion oppilaat on otettu mukaan uuden opetussuunnitelman laatimiseen. He listasivat tärkeäksi kokemiaan asioita, jotka lisäävät opiskelun mielekkyyttä ja kouluviihtyvyyttä: Kuulluksi tuleminen, jokaisen huomioiminen, hyvä ilmapiiri, yhdessä tekeminen, ketään ei kiusata ja sopivat haasteet, joista seuraa oppimisen ilo. (Kunnallissanomat, Jalasjärven ja Peräseinäjoen paikallislehti 24.2.2014)

Ilmapiiri luodaan opettajan ja opiskelijoiden välisessä vuorovaikutuksessa. Hyvä opettaja antaa tilaa, mutta toisaalta myös ohjaa oikeaan suuntaan. Opiskelija ei ole vain sisällön vastaanottaja, vaan myös sisällön luoja ja rakentaja. Jatkuva kiire tappaa luovuuden ja suorituspaineet oppimisen ilon. Ilmapiirin pitää olla oikeasti vuorovaikutteinen ja innostava, eikä valvontaa, sääntöjä ja rangaistuksia korostava. Dialoginen opetustyyli aktivoi opiskelijoiden omaa ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja, joita tarvitaan työelämässä. Opiskelijoiden taustat ja pohjatiedot vaikuttavat oppimisprosessiin, heidän henkilökohtaista osaamistaan tulisi hyödyntää myös motivoinnin välineenä.

Luokkahuone ja oppikirjapedagogiikka ovat vuosisatoja pysyneet mallina, josta on vaikea päästä irti. Suurin este taitaa sijaita meidän opettajien pään sisällä. Moni meistä on oppinut istumaan hiljaa pulpetissa. On sangen vaikea keksiä ammattia, jossa tarvitaan ensisijaisesti taitoa istua tuppisuuna pöydän takana. Liika opettajajohtoisuus ja valmiiksi pureskellun oppiaineksen tarjoaminen passivoivat opiskelijoita. Oppijalähtöisyys edellyttää, että oppilaitoksiin luodaan entistä osallistavampi ja aktivoivampi toimintakulttuuri sekä yhdessä tekemisen meininki. Viimekädessä tässäkin kehittämistyössä on kyse ihmiskäsityksestä, arvoista ja ihanteista.

2000-luvun kovat arvot, kuten taloudellinen hyöty ja kilpailu eivät ole tuoneet henkistä hyvinvointia. Sadattuhannet suomalaiset syövät masennuslääkkeitä, nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet koko viime vuosikymmenen ajan ja surulliset koulusurmat ovat ravistelleet meitä. Olisiko aika ottaa ohjenuoraksi varsinaiset arvot: totuus, kauneus, hyvyys ja huomioida myös henkisen ravinnon merkitys?

HENKINEN RAVINTOKOLMIO

Image

Kuva: Elina Tanskanen 2013

Mainokset
Avainsanat: ,

2 ajatusta artikkelista “OPPIJALÄHTÖISYYS

 1. Tupu2014 sanoo:

  Toisen kuunteleminen, kunnioittaminen ja arvostaminen sekä yhdessä tekeminen ovat avainsanoja hyvään opiskeluilmapiiriin. Näiden sisäistämiseen kannattaa todella panostaa, sillä samat asiat toimivat kantavana voimana läpi elämän, ystävyydessä, parisuhteessa ja työyhteisössä.

 2. kaariviovm14 sanoo:

  Oppijalähtöisyys voidaan esimerkiksi nähdä henkilökohtaisina oppimisen polkuina tai oppijalähtöistä työskentelyä tukevana oppimisympäristönä. Ammatillisessa koulutuksessa oppijalähtöisellä ohjausmallin toteuttamisella pyritään voimaannuttamaan opiskelijaa niihin taitoihin, joita hän haluaa saavuttaa. Yksilöllinen oppimispolku ja sen toteuttaminen ei kuitenkaan aina ole itsestään selvyys, vaan sen vaatii oppilaan ohjaukselta ja oppimisen seurannalta omia järjestelyjään.

  Windesheim University of Professional Educationissa on valittu opiskelijan ohjaukseen seuraavat neljä avainkäsitettä:
  – Omistajuus. Opiskelijan täytyy muotoilla omat oppimisprosessinsa ja ottaa vastuu opiskelusta, oppimisesta ja tuloksista.
  – Kumppanuus. Opiskelija ja ohjaaja ovat tasavertaisia.
  – Moninaisuus. Kullakin opiskelijalla on oma oppimistyylinsä ja persoonallisuutensa. Ohjauksen täytyy olla sopusoinnussa tämän lähtökohdan kanssa.
  – Oppimiskyky. Jokaisella opiskelijalla oleva kyky, joka pitää ottaa huomioon.

  AssForSEO:n keskeiset arvot, joihin onnistunut ohjaus perustuu, voidaan kuvata seuraavasti:
  – Valinta, joka varmistaa, että koulutuksen avulla ohjattava voi tulkita muuttuvaa yhteiskuntaa niin, että hän voi vastata siihen oikealla tavalla.
  – Tietoisuus, opetus/tiedonsiirtomenetelmät valitaan ohjattavan kiinnostuksen kohteiden ja asenteiden mukaan.
  – Suunnittelu, ohjattavan käsitys omasta tilanteestaan ja suunnitelmat sen pohjalta.
  – Autonomia, auttaa ohjattavaa ohjaamaan itseään sen sijaan, että muut ohjaavat häntä.

  Mallin pohjana oleva ajattelu tähtää siihen, että käytetään käyttäjän tarpeisiin sopivia välineitä. Näiden välineiden tarkoituksena on:
  – Luoda parhaat ja objektiiviset olosuhteet, joissa yksilölliset asenteet ja mielenkiinnon kohteet voivat kehittyä ilman ulkoisia vaikutteita.
  – Vahvistaa käyttäjän taitoja suunnitella ja muotoilla itsenäisesti oman elämänprojektinsa.
  – Edistää laaja-alaista osaamista työelämässä.
  – Kehittää taitoa löytää itsenäisesti tietolähteitä.
  – Vahvistaa päätöksentekokykyä joko todellisessa tai virtuaalitilanteessa.
  – Rekisteröidä ja painottaa tärkeitä mielenkiinnon, asenteiden ja taitojen edistyskohtia polulla.

  Ohjauksessa on myös otettava huomioon ohjattavaan/oppijaan vaikuttavat kriittiset sisäiset ja ulkoiset tekijät. Sisäinen motivaatio, persoonallisuus ja itsetunto, sosiaaliset taidot, lahjakkuudet ja oppijan äly, ikä, oppimiskyky, oppimisvaikeudet, psyykkinen ja fyysinen kunto sekä muut sisäiset tekijät vaikuttavat ohjauksen onnistumiseen. Ulkoisia kriittisiä tekijöitä voi oppijalla olla ulkoinen motivaatio, elämäntilanne, sosiaalinen ympäristö sekä perhe ja ystävät, koulun opettajat, ohjaajat ja tuutorit, kulttuuritausta, harrastukset ja muut mielenkiinnon kohteet sekä muuttuvan yhteiskunnan odotukset ja vaatimukset.

  Ohjaajan tulisi olla tietoinen omista ohjausta ohjaavista eettisistä arvoistaan. Vastavuoroista dialogia oppilaan kanssa tarvitaan esim. silloin, kun ohjaaja auttaa oppilasta löytämään ratkaisuja, jotka ovat yhdenmukaisia ohjattavan arvomaailman kanssa. Ohjaajan on tuettava oppijaa itsenäiseen ajatteluun, eikä ohjaaja voi edellyttää oppijaa omaksumaan omia arvojaan. Haasteellisinta oppijalähtöisessä ajattelussa on koko koulun sitoutuminen ohjaukseen ja mahdollistaa oppilaan yksilöllinen eteneminen omalla oppimispolullaan.

  Kommenttini perustuu seuraavaan Turun Aikuiskoulutuskeskuksen lähteeseen:
  Kuhmonen, Pirkko (toim.) (2005) Oppijalähtöinen ohjausmalli. Henkilökohtaiset oppimis- ja urapolut ammatillisessa koulutuksessa. Turku: Turun Aikuiskoulutuskeskus.

  PS: Anne Rongas on perustanut wikiin oppijalähtöisyydestä merkityksellisen sivun: Oppijan rooli. Rongas kirjoittaa: ”Tervetuloa kaikki oppijan roolissa olevat (esim. meikän kursseilla elämän hetkiä viettäneet) kirjoittamaan sivua. Sana on vapaa ja kokonaisuuden luettavuudesta pidetään täällä päässä huolta. http://oppijalahtoisyys.wikispaces.com/Oppijan+rooli Ihan mahdottoman hyvänä innoittajana sivulle Nina Rantapuun bloggaus Oppilaiden osallisuudesta. http://openapua.blogspot.fi/2013/11/oppilaiden-osallisuudesta.html

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: